පාකිස්තාන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අගමැති හමු වූ අවස්ථාව | දිනමිණ


 

පාකිස්තාන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අගමැති හමු වූ අවස්ථාව

පාකිස්තාන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ෂාඩ් මහමුද් කුරේෂි මහතා (Shad Mahmood Qureshi) අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති කාර්යාලයේ දී ඊයේ (2) හමු වූ අයුරු.

නව අදහස දක්වන්න