අගමැති මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය අද විවෘත වෙයි | දිනමිණ


 

අගමැති මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය අද විවෘත වෙයි

අගමැති මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය අරලියගහ මන්දිරය අසල ආර් ඒ ද මෙල් මාවතේ අංක 101 දරන ස්ථානයේදී අද(3) පෙරවරු 10.00ට විවෘත කෙරේ. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහජන සම්බන්ධතා ඒකකය විවෘත කිරීමට නියමිතය.

නව අදහස දක්වන්න