බදු සංශෝධනය ආර්ථීක වර්ධනයට ඉදිරි පිම්මක් | දිනමිණ


 

බදු සංශෝධනය ආර්ථීක වර්ධනයට ඉදිරි පිම්මක්

ශ්‍රී ලංකා හෝටල් සංගමය නිවේදනය කරයි

බදු අඩු කිරීම ආර්ථිකය නංවාලීමට සහ ආයෝජන වැඩි කිරීමට නිවැරදි පියවර බව ශ්‍රී ලංකා හෝටල් සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී. මෙය බදු ව්‍යුහය සරල කිරීම පමණක් නොව, ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ වැඩි රැකියා උත්පාදනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. මේ බදු ව්‍යුහය අවම වශයෙන් වසර 5ක කාලයක් අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යන ලෙස අපි රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

එමඟින් ආයතනවලට සහ ව්‍යාපාරවලට ඔවුන්ගේ සැලසුම් ඉටු කර ගත හැකිය. මෙය ආර්ථිකයට ස්ථාවරත්වයක් ගෙන දෙන අතර, මෙමගින් ආර්ථිකයේ වර්ධනය ඉහළ නංවනු ඇත. සංචාරක කර්මාන්තය අපනයන කර්මාන්තයක් ලෙස පිළිගැනීම සහ එන්. බී. ටී ඉවත් කිරීම සහ අපනයන කර්මාන්තයට අනුකූලව වැට් බදු පහත හෙළීම පිළිබඳ අපි රජයට ස්තූතිවන්ත වෙමු.

මෙය කර්මාන්තයට අනෙකුත් කලාපීය රටවල් සමඟ තරග කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. මෙය ව්‍යාපාර වර්ධනයවීමට බෙහෙවින් හිතකර පරිසරයකි. බදු අඩු කිරීම්වලට අමතරව ගෙවීම් ඉවත් කිරීම, වැට් බදු සීමාව ඉහළ නැංවීම, මහල් නිවාස අලෙවිය සඳහා වැට් බදු ඉවත් කිරීම, ආර්ථික සේවා ගාස්තු ඉවත් කිරීම, විදේශ මුදල් ඉපැයීම් සඳහා ආදායම් බදු ඉවත් කිරීම සහ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ බදු අඩු කිරීම වැනි කටයුතු මගින් ඉදිරි වර්ෂවලදී ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා හෝටල් සංගමය නිවේදනය මඟින් පවසයි.

මේ වෙනස නිවැරදි දිශාව වෙනුවෙන් ගත් එඩිතර පියවරකි. මේ දක්වාම ඒත්තු ගන්වා තිබුණේ බදු අඩු කිරීම කිසි විටෙකත් කළ නොහැකි බවයි. නමුත් දැනටමත් එම වෙනස සිදුවී ඇති අතර, මෙමඟින් රටේ ආර්ථිකය නැංවෙනු ඇත.

බදු ක්‍රමය සරල හා තරගකාරී බවට පත් කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව ඉදිරියට යෑම පිළිබඳ අපි ජනාධිපතිවරයාට, අගමැතිවරයාට සහ රජයට ප්‍රශංසා කරන අතර, අවම වශයෙන් වසර පහක කාලයක් සඳහා නව ප්‍රතිසංස්කරණ පවත්වා ගෙන යන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

නව අදහස දක්වන්න