දංකොටුව පෝසිලේන් One Galle Face Mall වෙත | දිනමිණ


 

දංකොටුව පෝසිලේන් One Galle Face Mall වෙත

දංකොටුව පෝසිලේන් සමාගම, සිය නවත ම ප්‍රදර්ශනාගාරය කොළඹ One Galle Face Mall සාප්පු සංකීර්ණයේ තුන්වන මහලේ සාප්පු අංක 51 හි පසුගියදා විවෘත කළේය.

අතිශය ජනප්‍රිය අයිවරි නිෂ්පාදන පෙළ ඇතුළු උසස් ම ප්‍රමිතියෙන් යුතු ශ්‍රී ලාංකේය Tableware සහ තෑගී දීමට සුදුසු Giftware නිෂ්පාදන රැසක් දංකොටුව පෝසිලේන් නවත ම ප්‍රදර්ශනාගාරයෙන් මිලදී ගත හැකිය.

මෙහි ඇති දැකුම්කළු නිෂ්පාදන පෙළ නිසා ම කිසිදා මතකයෙන් බැහැර නොවන සාප්පු සවාරි අත්දැකීමක් හිමිකර ගැනීමට එම සියලු පාරිභෝගිකයන් හට හැකි වනවා.Ó යනුවෙන් දංකොටුව පෝසිලේන් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී චන්න ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

නව අදහස දක්වන්න