බදු සංශෝධන ආර්ථික වර්ධනයට උත්තේජනයක් | දිනමිණ


 

බදු සංශෝධන ආර්ථික වර්ධනයට උත්තේජනයක්

‘රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද බදු සහ බදු සංශෝධන ආර්ථිකය උත්තේජනය කරනු ඇතැයි සුබවාදී අදහසක් ඇති කරගත හැකියි‘ ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය පවසයි.

ඉදිරිපත් කර ඇති බදු යෝජනා කෙටිකාලීනව ආර්ථික වර්ධනයට මෙන්ම ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්වල පුනර්ජීවයක් ඇති කරනු ඇති බව වාණිජ මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

‘ප්‍රමුඛතා නොවන රාජ්‍ය වියදම් කප්පාදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය විසින් මෑතකදී ගන්නා ලද පියවර මෙන්ම ඇමැති ධුර සීමා කිරීමේ ප්‍රවේශය මගින් රාජ්‍ය මූල්‍ය හිඟය කළමනාකරණය කිරීමට රජය ගන්නා උත්සාහයේ වැදගත්කම ඉස්මතු කිරීම අපගේ මූලික අරමුණයි.‘ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා නිසි නායකත්වයක් තෝරා ගැනීම සඳහා කමිටුවක් පිහිටුවීමත් සමඟ ආරම්භ වන රාජ්‍ය හිමිකාර ව්‍යාපාරවල ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි වාණිජ මණ්ඩලයේ අවධානය යොමුවී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය වේගවත් කිරීමේ රාමුව සඳහා ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ (SEAF) 2020-25 අතර ප්‍රධාන නිර්දේශයක් වූයේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සඳහා හොඳම පුහුණු කළමනාකරණයක් ඇති කිරීම සහ මූල්‍ය විනයක් ඇති කිරීමයි.

වාණිජ මණ්ඩලය බලාපොරොත්තු වන්නේ ආසන්න කාලීන රාජ්‍ය මූල්‍ය උත්තේජනයෙන් ලැබෙන ධනාත්මක ප්‍රතිලාභ මධ්‍යම හා දිගු කාලීනව පවත්වා ගෙන යනු ඇති බවයි. මේ සඳහා දේශීය හා විදේශීය ආයෝජන වැඩි දියුණු කිරීම. අපනයන පුළුල් කිරීම සහ රාජ්‍ය අංශයේ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම ආදියට පමණක් සීමා නොවී ප්‍රධාන න්‍යාය පත්‍ර කිහිපයක් කෙරෙහි අඛණ්ඩව ප්‍රගතිශීලී ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි. වාණිජ මණ්ඩලය සිය සැලැස්මෙහි (SEAF) සඳහන් කර ඇති පරිදි, තිරසර වර්ධන වේගවත් කිරීම සඳහා අඩිතාලමක් සපයන ප්‍රතිපත්ති අනුකූලතාව සහ සාක්ෂි පදනම් කරගත් තීරණ ගැනීමේ පරිසරයක් අපේක්ෂා කරයි. ‘පුද්ගලික අංශයේ ප්‍රමුඛ නියෝජිතයා ලෙස ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයට ඒ සඳහා හැකියාව ඇති අතර, ආර්ථික උත්තේජන පියවර වේගවත් කිරීම සඳහා මෙන්ම ප්‍රතිලාභ ව්‍යාපාරවලට මෙන්ම පුරවැසියන් වෙතට ගලා යන පරිදි ආර්ථිකය උපරිම ලෙස පරිවර්තනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය සමඟ අඛණ්ඩව කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

නව අදහස දක්වන්න