අබලන් පාලමට පිළියම් නැතිව නාමල්ඔය ජනතාව අතරමං | දිනමිණ


 

අබලන් පාලමට පිළියම් නැතිව නාමල්ඔය ජනතාව අතරමං

නාමල්ඔය ජලාශයට යාබදව 2බී ජනපදය කෙළවරේ තිබෙන නාමල්ඔය අම්පාර ප්‍රධාන මාර්ගයට ළඟා වීම සඳහා 1978 වසරේ දී ඉදි කරනු ලැබූ පටු පාලම කඩා වැටීමට ආසන්න යැයි එම පාලම හරහා ගමන් කරන ගම්වාසීහු පවසති.

ගල්ඔය සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් නාමල්ඔය ජනපදයේ ගොවි ජනපදවල සිට ජලාශය දක්වා ඉදි කර ඇති අතුරු මාර්ග කිලෝමීටර් 2ක් 3ක් දුරට පිහිටා ඇති අතර ගම්මානවල සිට ප්‍රධාන පාරට පිවිසීමට පාලම් සහ පාරවල් ඉදි කිරීමට අවශ්‍යතාවයන් පැවතිණ. ගම්මාන සහ ප්‍රධාන මාර්ගය යා කර පාලම් බෝක්තු සහ අතුරු මාර්ග ඉදි කරනු ලැබුවේ ගල්ඔය සංවර්ධන මණ්ඩලයට අමතරව වෙනත් ආයතන මගින් ය.

නාමල්ඔය ජලාශයේ දී බිහි වූ ගොවිජන පද 10 තුළ ගොවිජනතාවගේ අස්වනු වෙළඳ පොළට ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ඉදි කරනු ලැබූ මාර්ග දුර වැඩි නිසා ප්‍රධාන ඈළ හරහා විශාල ගස් හෝ දමා ඒ දඩු කෙටි මාර්ග ඉදි කරගනු ලැබුවේ ජනතාව විසින්ය. එවැනි ස්ථානවල පාලම් බෝක්කු ඉදි කර මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීම ද වරින් වර වසරින් වසර සිදු විය.

නාමල්ඔය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කළ කේ.ඩබ්ලිව්. ජිනදාස ද සිල්වා මහතා පැවසූවේ මෙසේ ය.

‘‘නාමල්ඔය ජලාශය යටතේ ආරම්භ කර ඇති ජනපද එකිනෙකට සම්බන්ධ නමුත් ඒ අතර දුර ප්‍රමාණය සැතපුම් ගණනක් වෙනවා. ගමේ මරණයක් සුසාන භූමියට ගෙන යාමට වැඩි දුරක් යන්න වෙනවා. අද නම් ඒ වගේ දේවල්වලට පහසුකම් තිබෙනවා. ඒ දවස්වල එහෙම පහසුකමක් නැහැ.

. පාලමේ වයස අනුව දැන් එය අලුත්වැඩියා කළ යුතු වෙනවා. මෙම පාලම සහ ප්‍රධාන පාර හරහා දුර මීටර් 250ක් පමණ වෙනවා. මීටර් 50ක පමණ ප්‍රධාන පාරේ සිට 2017 දී පසුගිය යහපාලන රජය විසින් කොන්ක්‍රීට් කළ නමුත් ඉන්පසුව ඉතිරි මීටර් 200 ගැන කිසි කෙනෙකුගේ උනන්දුවක් ඇති වුණේ නැහැ.

ටි.වී.ඒ. ප්‍රේමදාස මහතා

මෙම පාලමේ ප්‍රධාන බැම්ම ගල් ගැලවී ගොස් අනතුරු දායක අන්දමට පවතිනවා. එය අලුත්වැඩියා කරන ලෙස ඉල්ලිම් කළත් වැඩක් වුණේ නැහැ. දුෂ්කර ගම්මානයක ජීවත්වන ජනතාවගේ පහසුවට අලුත් ආණ්ඩු වෙන්වත් එම කටයුත්ත ඉටු වුවහොත් ගම්වැසියන්ට ලොකු පහසුවක් .

අම්පාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් එච්.එස්. එන් ද සොයිසා සිරිවර්ධන මහතා

‘‘මම අම්පාරට එන්න කලින් දමන ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වශයෙන් සේවය කරනු ලැබුවා. මෙවැනි පාලම් 45ක් පමණ මට ඉදි කරගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා. මම අම්පාරට සේවයට පැමිණියේ මාස කිහිපයකට කලින් පෙර ය. නමුත් මෙවැනි ඉල්ලීමක් ගැන මම දැනගෙන සිටියේ නැහැ. ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම ස්ථානයට පාලමක් ස්ථාපිත කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර මෙම පාලම ඉදි කිරිමට කටයුතු කළ හැකි වනු ඇතැයි මගේ විශ්වාසයයි. ඒ සදහා කටයුතු අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.

දිගාමඩුල්ල සංචාරක 
පියසේන වතුදුර

නව අදහස දක්වන්න