හරිත ඇඟ­ලුම් කර්මා­න්තය සංව­ර්ධ­න­යට ව්‍යාපෘ­ති­යක් | දිනමිණ


 

හරිත ඇඟ­ලුම් කර්මා­න්තය සංව­ර්ධ­න­යට ව්‍යාපෘ­ති­යක්

HSBC සහ IUCN අත්වැල් බැඳ­ගනී

 

දේශීය ඇඟලුම් කර්මාන්තය සඳහා අඩු කාබන් දහන උපාය මාර්ගයන් දියත් කිරීමක් ලෙස HSBC සහ ස්වභාවධර්මය සංරක්ෂණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංගමය (IUCN) එක්වී කටයුතු කිරීම අරඹා තිබේ.

IUCN විසින් කරන ලද පර්යේෂණ මත පදනම්ව ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය (ජේ. ඒ. එෆ්. එස්. එල්) ජාතික පිරිසිදු නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානය (එන්. සී. පී. සී.) සහ ආයෝජන මණ්ඩලය සමඟ සහයෝගයෙන් මේ වැඩසටහන සකස්කර තිබේ.

මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ HSBC ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි මාර්ක් ප්‍රොතෙරෝ ‘ඇඟලුම් කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා වැදගත් ආදායම් උපයන්නෙක් වන අතර, හරිත සංවර්ධනයට මාරුවීමට සහායවීම කර්මාන්තයේ වර්ධනයට හා දිගු කාලීන ස්ථාවරත්වයට අත්‍යවශ්‍ය වේ. මේ ව්‍යාපෘතියත් සමඟ HSBC තමා හා ගනුදෙනු කරන ආයතනික සමාජ වගකීම්වලින් ඔබ්බට ගොස් දැනුම, පදනම් වූ දායකත්වයක් ප්‍රජාවන්ට, පරිසරයට සහ රටට විශාල වශයෙන් යෙදවීමට අපේක්ෂා කරයි. දිගු කාලීනව වෙනස හා තිරසර බව සහතික කිරීම සඳහා හොඳම ක්‍රමය දැනුම පදනම් කරගත් මැදිහත්වීමක් බව අපි විශ්වාස කරමු.‘

ස්වභාව ධර්මය සංරක්ෂණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංගමය (IUCN) හි ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිත ආචාර්ය ආනන්ද මල්ලාවතන්ත්‍රී පවසා සිටියේ. ‘උපාය මාර්ග සංවර්ධනයේ දී අපේක්ෂා කරන උපදේශන සඳහා නියාමන ආයතන ලෙස ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරුවන් සහ තාක්ෂණික මට්ටමේ කාර්ය මණ්ඩලය මූලික වන බවයි. ඔවුන් කර්මාන්තයේ මෙහෙයුම් සහ ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ පරිසර විගණකවරුන් ලෙස කටයුතු කිරීම වැදගත් බවයි. ඊට අදාළ විෂයයන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දැනුම ලබාදීම අයතනික වගකීමයි.‘

2017 දී HSBC තිරසර මූල්‍යකරණය සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 100ක් වෙන් කළ අතර, මේ ආයෝජනයේ අරමුණ අඩු කාබන් අනාගතයකට ප්‍රවේශවීම වෙනුවෙනි. මෙහි දී මූල්‍යකරණය, කළමනාකරණය සහ හැඩගැස්වීමේ ප්‍රමුඛ ගෝලීය හවුල්කරුවකු ලෙස HSBC කටයුතු කරයි. HSBC 2015 පැරිස් දේශගුණික ගිවිසුම සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDG) ලබා දීමට උපකාරී වන මූල්‍ය ව්‍යාපෘති සඳහා කැපවී සිටී.

නව අදහස දක්වන්න