දරු­වන්ගේ පෝෂ­ණය ඉහළ නැංවී­මට පැල­වත්ත ඩේරි කැප­වෙයි | දිනමිණ


 

දරු­වන්ගේ පෝෂ­ණය ඉහළ නැංවී­මට පැල­වත්ත ඩේරි කැප­වෙයි

 ශ්‍රී ලංකාවේ 100% දේශීය කිරි නිෂ්පාදකයකු වන පැලවත්ත ඩේරි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ලිමිටඩ් ( PDIL) වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාව කිරිවලින් ස්වයංපෝෂිත කිරීමට පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන්ගේ පෝෂණ ප්‍රමිතීන් එහි නිෂ්පාදන පරාසය තුළින් ඉහළ නැංවීමට කැපවී සිටී. 100% ස්වභාවික හා ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත කිරි සහ කිරි පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීමෙන් PDIL දැයේ ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් සංවර්ධනයට දායක වී තිබේ.

PDIL හි කැපවීම ඉස්මතු කරමින් ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් අදහස් දැක්වූ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ අක්මාල් වික්‍රමනායක මහතා, ”දරුවන් අපේ ජාතියේ සහ ලෝකයේ අනාගතයයි. එබැවින් ඔවුන්ගේ පෝෂණ හා අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සඳහා හැකි තරම් උපකාර කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව අපි විශ්වාස කරමු. .Ó

දේශීය ගොවි ප්‍රජාව සමඟ ඇතිකරගත් සම්බන්ධතාවය තුළින්, දිනෙන් දින වර්ධනය වන කිරි කර්මාන්තයට දේශීය ගොවීන්ගේ දායකත්වය වැඩිදියුණු කිරීමටත්, ඔවුන්ගේ කර්මාන්තයේ පුහුණුව හා සංවර්ධනය තුළින් ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීමටත්, විශේෂයෙන් පවුල් ක්ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමටත් PDIL ගොවි පවුල්වල දරුවන්ට අධ්‍යාපනික සහායලබාදීමටත් කටයුතු කරයි.

නව අදහස දක්වන්න