අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

ඉලන්ගසිංහ ආර්. එන්. (රාජා) (විශ්‍රාමික නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාර - මහවැලි අධිකාරිය) චන්ද්‍රිකා (විවාහයට පෙර බුලන්කුලම) ගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද අනුෂ්කා (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාරිණී ඉංජිනේරු පීඨය - පේරාදෙණිය) සහ ශෂිකා (ඉංජිනේරු - කෑගල්ල ජලාපවහන මණ්ඩලය) ගේ ආදරණීය පියාණන් වූද වෛද්‍ය චින්තක වීරසිංහ (ශික්ෂණ රෝහල - පේරාදෙණිය) සහ නදීකා අක්වත්ත (ඊඩීසී) ගේ ආදරණීය මාමණ්ඩියවූද ආර්. එන්. ඉලන්ගසිංහ මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. ආදාහනය 11 වැනි බදාදා සවස 3.00 ට අනුරාධපුර ආදාහනාගාරයේදී අවමගුල් පෙරහැර සවස 2.00 ට නිවසින් පිටත්වේ. 621/​7,​ ගොඩගේ මාවත,​ අනුරාධපුර.
121083

 

නව අදහස දක්වන්න