මෙරට පවුල් අතරින් 40% කගේ රැකියාව ගොවිතැන | දිනමිණ


 

මෙරට පවුල් අතරින් 40% කගේ රැකියාව ගොවිතැන

ශ්‍රී ලංකාවේ කුටුම්භ මිලියන 5. 2න් 40%ක් පමණ භෝග හෝ පශු සම්පත් වගා කිරීමේ නිරතව සිටින අතර, වයස අවුරුදු 15 හෝ ඊට වැඩි ජනගහනයෙන් 32%ක් පමණ ගොවිතැන ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන රැකියාව ලෙස වාර්තා කර ඇති බව සමීක්ෂණයෙන් හෙළි වී තිබේ.

මේ පළමු කෘෂිකාර්මික කුටුම්භ සමීක්ෂණයේ දී සංගණන දෙපාර්තමේන්තුව සොයාගෙන ඇත්තේ මිලියන 8.1ක ජනගහනයක් සහිත කුටුම්භ අතරින් මිලියන 2.1ක් ගොවිතැන් කරන බවයි.

මේ අනුව මේ කුටුම්භවල වයස අවුරුදු 15ට වැඩි පුද්ගලයන් මිලියන 6. 4ක් ඇති බවට අනාවරණය වී තිබේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම කෘෂිකර්මාන්තය යැයි හෙළිවී ඇති අතර, සියයට 32%න් 20%ක් තමන්ගේම ගිණුම් සේවකයන් වන අතර, 11%ක් පවුලේ සාමාජිකයන් සහ 1%ක් කෘෂිකාර්මික සේවකයන් වේ. කෘෂිකාර්මික කුටුම්භ සාමාජිකයන්ගෙන් 15%ක් පමණ පෞද්ගලික අංශයේ සහ තවත් 8%ක් රජයේ හෝ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල සේවය කරති.

තවත් 8%ක් කෘෂිකාර්මික නොවන රැකියාවල නියුක්තව සිටියහ. 10%ක් පමණ සිසුන් වන අතර, 3%ක් රැකියා විරහිත වූ අතර 6%ක් වැඩ කිරීමට නොහැකි අය බවට අනාවරණය වී ඇත. මේ අය අතරින් 17%ක් ගෘහ සේවයේ යෙදී සිටින බවට ද අනාවරණය වී ඇත.

නව අදහස දක්වන්න