අගමැති මාධ්‍ය ලේකම් විජයානන්ද හේරත් | දිනමිණ

අගමැති මාධ්‍ය ලේකම් විජයානන්ද හේරත්

විජයානන්ද හේරත් මහතා අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර ඇත. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක‍ෂ මහතා ජනාධිපති ධූරයේ කටයුතු කළ කාලයේ දී එතුමාගේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ විජයානන්ද මහතා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කම්කරු හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යවරයාව සිටි කාලයේ දී ද ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යවරයාව සිටිය දී ද ඔහුගේ මාධ්‍ය නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළේය.

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ සන්නිවේදන අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස ද කටයුතු කළ විජයානන්ද හේරත් මහතා 2016 වර්ෂයේ සිට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ මාධ්‍ය උපදේශකවරයා ලෙස ද කටයුතු කරයි.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මාධ්‍ය වෘත්තියට පිවිසි විජයානන්ද හේරත් මහතා මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ සහ මාධ්‍ය කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වඩා වැඩි පෘථුල අත්දැකීම් සහිත වූවෙකි. ඔහු පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂවේදී ගෞරව උපාධිධාරියෙකු වන අතර එම විශ්ව විද්‍යාලයේම සමාජවිද්‍යාව පිළිබද පශ්චාත් උපාධිධාරියෙකු ද වේ.

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සහ තවත් මාධ්‍ය අධ්‍යයන ආයතන මගින් ජනමාධ්‍ය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා ලබා ඇති ඒ මහතා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාධාරියෙකි. විජයානන්ද හේරත් මහතා මේ දිනවල තම ආචාර්ය උපාධි අධ්‍යයන කටයුතුවල නිරතව සිටී.

නව අදහස දක්වන්න