ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණයට නව මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ලබාදීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා | දිනමිණ

ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණයට නව මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ලබාදීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා

සමන්මලී ප්‍රියශාන්ති

ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන

ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණයට රුපියල් මිලියන 60ක වියදමින් නව මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් රාජ්‍ය මුද්‍රණාලයට ලබාදීමට අදාළ ව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන බව උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඇමැතිවරයා මේ බව පැවැසුවේ පසුගිය දා (31) රාජ්‍ය මුද්‍රණාලයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වෙමිනි.

එහි දී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඇමැතිවරයා මෙසේ ද කීය.

ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීම කොන්ත්‍රාත් පදනමට පෞද්ගලික අංශයට භාරදීම නිසා මහජන මුදලින් අති විශාල ධනස්කන්ධයක් වැය වෙනවා. එම ජාතික අපරාධය වහා ම නවතා ජනතා මුදල් ජනතා යහපතට යොදා ගන්නට කටයුතු කරනවා. ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය වෙනුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් එක ඡන්දයක දී රුපියල් මිලියන 30ක් පෞද්ගලික අංශයට ගෙවන්නට සිදු වෙනවා. එම මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් රුපියල් මිලියන 60ක් වැය කර මිල දී ගැනීමෙන් අති විශාල මුදලක් ඉතිරි වෙනවා.

 

නව අදහස දක්වන්න