‘හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක්’ | දිනමිණ

‘හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක්’

‘හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක්’ තේමාව කරගනිමින් පැළ දස ලක්ෂයක් සිටුවීමේ ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහන සමඟ එක්වෙමින් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (01) තංගල්ලේ කාල්ටන් නිවසේ දී පැළයක් රෝපණය කළ අවස්ථාව.

නව අදහස දක්වන්න