ගස් දස ලක්ෂයක් සිටුවීමේ ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහන | දිනමිණ

ගස් දස ලක්ෂයක් සිටුවීමේ ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහන

“හැදෙන රටට- වැඩෙන ගසක්“ තේමාව කරගනිමින් ඊයේ (01) ආරම්භ කළ ගස් දස ලක්ෂයක් සිටුවීමේ ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහනට සමඟාමීව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම රුක් රෝපණ වැඩසටහනට සුබ පැතුම් එක්කරමින් මිරිහානේ පිහිටි සිය පෞද්ගලික නිල නිවාස පරිශ්‍රයේ පැළයක් රෝපණය කළ අයුරු. ඡායාරූපය -ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

නව අදහස දක්වන්න