රජයේ චක්‍රලේඛ සහ උපදෙස් සෑම රාජ්‍ය සේවකයෙකුටම | දිනමිණ

රජයේ චක්‍රලේඛ සහ උපදෙස් සෑම රාජ්‍ය සේවකයෙකුටම

ධනුෂ්ක ගොඩකුඹුර

රජය විසින් ගනු ලබන සියලු තීරණ, නිකුත් කරන චක්‍රලේඛ සහ උපදෙස් ඉහළම නිලධාරියාගේ සිට පහළම සේවකයා දක්වා ලැබිය යුතු බවට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත දැනුම් දී තිබේ.

රජයේ තීරණ සම්බන්ධයෙන් ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරීන් දැනුවත්ව සිටින නමුත් ඇතැම් අවස්ථාවල පහළ සේවකයා නිසි ආකාරයෙන් දැනුවත් නොවීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් ජනාධිපතිවරයා මෙම දැනුම් දීම කර ඇත.

රජය විසින් ගනු ලබන තීරණ, නිකුත් කරන චක්‍රලේඛ සහ උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සෑම තරාතිරමකම නිලධාරීන් පැහැදිලිව දැනුවත්ව සිටිය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කරයි.

එසේ සියලු නිලධාරීන් දැනුවත්ව සිටීම රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට මෙන්ම දූෂණ වංචා වැළක්වීමටත් හේතු වනු ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා විශ්වාසය පළ කරයි.

සිය පාලන කාලය තුළ කාර්යක්ෂම සහ මහජන හිතවාදී රාජ්‍ය සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැඩපිළිවෙළට සමගාමීව මෙම උපදෙස් නිකුත් කර ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාල ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කළේය.

 

නව අදහස දක්වන්න