එතනෝල් ආනයනය අත්හිටුවයි | දිනමිණ

එතනෝල් ආනයනය අත්හිටුවයි

මහින්ද අලුත්ගෙදර

රටතුළට විදේශයන්හි සිට එතනෝල් ආනයනය කිරීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කරයි.

මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන ඇමැතිවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නියෝගය අනුව ඊයේ සිට (01) ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා ගනු ලබන එතනෝල් ආනයනය කිරීම අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

දේශීය වශයෙන් එතනෝල් බහුලව නිෂ්පාදනය කරන බැවින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

 

නව අදහස දක්වන්න