හිංසනයන්වලට ලක්වූ ගෘහ සේවිකාවන් 36 ක් දිවයිනට | දිනමිණ

හිංසනයන්වලට ලක්වූ ගෘහ සේවිකාවන් 36 ක් දිවයිනට

විදේශ සබඳතා, නිපුණතා සංවර්ධන, රැකී රක්ෂා සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා කුවේට් රජයෙන් කළ විශේෂ ඉල්ලීම පරිදි එරටේහිදී විවිධ හිංසනයන්වලට ලක්වූ ගෘහ සේවිකාවන් 36 දෙනෙකුගෙන් යුතු දෙවන කණ්ඩායම පසුගියදා ( 2019.12.31 සහ 2020.01.01 දා) දිවයිනට පැමිණියහ.

නව අදහස දක්වන්න