2020 නව වසර සඳහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වැඩ අරඹයි | දිනමිණ

2020 නව වසර සඳහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වැඩ අරඹයි

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි විසින් සිය “රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අදාලව ඵලදායී පුරවැසියෙක්, සතුටින් ජීවත්වන පවුලක්, ගුණගරුක විනයගරුක සාධාරණ සමාජයක් සහ සෞභාග්‍යමත් දේශයක් යන චතුර්විධ අරමුණු ජය ගැනීම සඳහා දස ප්‍රතිඥවකින් යුත් වැඩ පිළිවෙලක් ඉදිරිපත්කර ඇත.

ඒ අනුව 2020 නව වර්ෂය මෙම අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ පාදක වර්ෂය ලෙස සාර්ව ආර්ථික ඉලක්ක උදෙසා කැපවීමෙන් වැඩ කිරීමේ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කරමින් 2020.01.01 වන දින පෙ.ව. 08.30ට බන්ධනාගාර මූලස්ථාන පරිශ්‍ර යේ දී බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ටී.එම්.ජේ.ඩබ්ලිව් තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නව වසර වෙනුවෙන් කිරි උතුරවා 2020 වසරේ රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබා දී නව වසර සඳහා රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදී.

මෙහි දී එම නිලධාරින් අමතා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශකර සිටියේ ඵලදායී කාර්යක්ෂම නිලධාරීන් බවට පත්ව තම තමන්ගේ කාර්යය භාරය ඒ ඒ මට්ටමින් ඉටුකරමින් සේවය කිරීම මගින් අපගේ ආයතනය ඉහල ඵලදායීතාවයකින් යුතු ආයතනයක් බවට පත් කර ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවයි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම කොමසාරිස්වරුන් ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ද බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ඇතුළු ඒකාබද්ධ සේවා නිලධාරීන්ද මෙම අවස්තාව සඳහා සහභාගී වන ලදී.

නව අදහස දක්වන්න