මැදරට පාසල් ආශ්‍රිතව ඩෙංගු මර්ධනයට ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක් | දිනමිණ

මැදරට පාසල් ආශ්‍රිතව ඩෙංගු මර්ධනයට ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක්

මධ්‍යම පළාතේ පාසල් ඩෙංගු උවදුරෙන් තොර කලාප බවට පත් කිරීම ඉලක්කව මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීමෙන් පළාත් අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් නව වසරේ පාසල් ආරම්භ වූ අද දිනයේ (2020.01.02 ) පටන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මෙහි මුල් පියවර ලෙස සැම පාසලකම ඩෙංගු කමිටුවක් බැගින් ස්ථාපිත කිරීමටත්, ඒ හරහා සැම සතියකට වරක්ම ගුරුවරුන් සිසුන් හා දෙමාව්පියන් ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් දියත් කල යුතුය.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණ සහායන් ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක විසින් ලබා දෙන අතර අදාළ කාර්ය පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සම්බන්ධීකරණය කෙරේ.

මීට සමගාමීව කසල කළමනාකරණයට අවශ්‍ය සහාය අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය මගින් ලබාදෙන අතර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිලිබඳ ප්‍රතිපත්තිය පාසල තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමටද අවශ්‍ය වේ.

සතිය තුල ක්‍රියාත්මක කල වැඩසටහන් පිළිබඳව වාර්තාවක් පාසල අයත් කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය වෙත ලබාදිය යුතු අතර එම වාර්තා අධ්‍යනය කොට කඩිනමින් ලබා දියයුතු සහායන් පිලිබඳ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරුන් දැනුවත් කොට අදාළ තාක්ෂණ උපදෙස් ලබා ගත යුතුවේ.

එසේ ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධ වාර්තාවක් සියලුම කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත යැවිය යුතුය.

තම කලාපයට අයත් පාසල්වල ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීම පිලිබඳ වගකීම පවතිනුයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා වෙතය.

සියලු වාර්තා ඒකරාශී කොට සමාලෝචනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒකාබද්ධ වාර්තාවක් සෑම දෙසතියකටම වරක් පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වරයා සහ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වරයාගේ වගකීමකි.

සමස්ත පාසල් වැඩසටහන අධීක්ෂණය කිරීම හා නියාමනය පළාත් අධ්‍යපන අධ්‍යක්ෂ වරයා විසින් සිදුකරන අතර පළාතේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් පිලිබඳ සකස්කළ දත්ත හා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ඇතුලත් කලාප 15 ට අදාළ ඒකාබද්ධ වාර්තාවක් පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් වරයා සහ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත යොමු කිරිමට පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා සතු වගකීමක් වන්නේය.

පළාතේ සියලු තොරතුරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ උපදෙස් පරිදි පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් වරයාගේ මෙහෙයවීමෙන් පළාත් කමිටුවට හා පළාත් ඩෙංගු මර්ධන බලකායේ සමාලෝචිත රැස්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කෙරේ.

මධ්‍යම පළාතේ පාසල් සංඛ්‍යාව 1521 කි. ඉන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 650ක්, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ 323 ක් හා නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 548 ක් ලෙස පිහිටා ඇත.

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවර නීතීඥ ලලිත් යූ ගමගේ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන හා ප්‍රධාන හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ගාමිණී රාජරත්න මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම වැඩසටහන් සකස්කොට ඇති අතර, පළාත් සෞඛ්‍ය ලේකම් බි.එච්.එන් ජයවික්‍රම, පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තිලක් ඒකනායක ,පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අර්ජුන තිලකරත්න යන මහත්වරුන් හා සියලු කලාප සහ කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු, දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පළාත් ආණ්ඩුකාර ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවති රැස්වීමකදී මෙම වැඩපිළිවල පිළිබඳව හඳුන්වා දීම ප්‍රධාන හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ගාමිණී රාජරත්න මහතා විසින් සිදුකරනු ලැබිය .

නව අදහස දක්වන්න