සිංගර් ශ්‍රී ලංකා- IFS Applications 10 මෘදුකාංගයෙන් කාර්ය මණ්ඩලයට අත්වැලක් | දිනමිණ

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා- IFS Applications 10 මෘදුකාංගයෙන් කාර්ය මණ්ඩලයට අත්වැලක්

ශාඛා 430කට අධික සිංගර් ජාලය ආවරණය කෙරෙන දීප ව්‍යාප්ත ඩිජිටල් පරිවර්තන ව්‍යාපෘතියකින්, සියලු අත්‍යවශ්‍ය මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලි සඳහා සහාය දක්වන IFS Applications 10 මෘදුකාංගය තෝරා ගැනේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ගෘහ විදුලි උපකරණ සපයන්නා වන සිංගර් ශ්‍රී ලංකා සමාගම, එහි ඵලදායීතාව හා තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඉහළ නැංවීම පිණිස, ප්‍රධානතම ERP මාධ්‍යය ලෙස, සිය යෙදවුම් තෝරා ගෙන ඇති බවට, ජාත්‍යන්තර කර්මාන්ත යෙදවුම් සමාගමක් වන IFS සමාගම, සාඩම්බරයෙන් දැනුම් දෙයි.

රට තුළ වඩාත් ස්ථාපිත වුණු මහන මැෂින් සන්නාමයක් වන සිංගර්, අද වන විට ගෘහ හා කර්මාන්ත වෙනුවෙන් ලොව ඉහළම පෙළේ සන්නාමවල නිෂ්පාදන සිය නිෂ්පාදන සමගින් වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කරමින් ද, මූල්‍ය විසඳුම් පිරිනමින්ද රට තුළ ව්‍යාප්ත වී තිබේ.

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය ඒකාබද්ධ කිරීමටත්, ප්‍රධාන ශාඛාව සමඟින් සජීවීව සම්බන්ධවීමටත් ISF Applications 10 මෘදුකාංගය ඔස්සේ හැකි වනු ඇත. අන්තර්ජාල පදනම් කර ගත් IFS Aurena අත්දැකීම හරහා කාර්ය මණ්ඩලය කුමන ස්ථානයක සිටියත්, ඵලදායීතාවය හා ක්‍රියකාරීත්වය අතින් ඉතා කාර්යක්ෂමව කටයුතු කිරීමට ඉඩකඩ සලසා දෙයි.

 

නව අදහස දක්වන්න