සෙලින්කෝ ලයිෆ් 81වැනි පන්ති කාමරය මතුගම විදුහලට | දිනමිණ

සෙලින්කෝ ලයිෆ් 81වැනි පන්ති කාමරය මතුගම විදුහලට

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම විසින් සිය ප‍්‍රමුඛතම සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනක් යටතේ සිදුකරන නව පන්ති කාමර ගොඩනැගිලි ඉදිකර පාසල් වෙත ප‍්‍රදානය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මතුගම, මහකළුපහන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ නව පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර තිබෙන අතර, 2020 පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන සිසු දරුවන් සඳහා මේ ගොඩනැගිල්ල භාවිත කරනු ඇත.

මෙරට ජීවිත රක්ෂණ ක්ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රමුඛයා විසින් ගොඩනඟා පරිත්‍යාග කළ 81වැනි පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල මෙයයි. මේ පාසලේ පළමු ශ්‍රේණියේ සිට අ. පො. ස. සා. පෙළ. දක්වා ඉගෙන ගන්නා සිසු දරුවන් මුහුණ දෙන පන්ති කාමර ගැටලුව විසඳීමට මෙමගින් සහයෝගය හිමිවේ. සිසුන් 154 දෙනකුගෙන් සහ ගුරුවරුන් 20 දෙනකුගෙන් සමන්විත මේ පාසල හරිත පරිසරයක පිහිටා තිබෙන අතර, පාසලේ සිසු දරුවන් විසින්ම නඩත්තු කරන ගෙවත්තක් ද පිහිටා ඇත.

 

නව අදහස දක්වන්න