ලොව පුරා ජනතාව 2020 නව වසර උදාව සැමරූ අයුරු | දිනමිණ

ලොව පුරා ජනතාව 2020 නව වසර උදාව සැමරූ අයුරු

කෙයෝටෝ

ලන්ඩන්

මොස්කව්

මුම්බායි

නයිරෝබි

පැරිස්

සිඩ්නි

ටෝකියෝ

බර්ලින්

නව අදහස දක්වන්න