දික්වැල්ල වෙළෙඳ සංගම් පිලට ක්‍රිකට් ජයක් | දිනමිණ


 

දික්වැල්ල වෙළෙඳ සංගම් පිලට ක්‍රිකට් ජයක්

මාතර දිස්ත්‍රික් අන්තර් වෙළඳ සංගම් අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනාගැනීමට දික්වැල්ල වෙළෙඳ සංගම් පිල සමත්විය. එහි අනුශූරතාව අකුරැස්ස වෙළෙද සංගම් පිලට හිමිවිය.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙළඳ ප්‍රජාව අතර සුහදතාවය වර්ධනය කරගැනීම මූලික අරමුණ කරගෙන අකුරැස්ස නගරයේදී පසුගියදා මේ තරගාවලිය පැවැත්වූයේ 9 වැනි වරටය.

 

විජිත සල්ගාදු

අකුරැස්ස මධ්‍යම විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න