රාජ්‍ය සේවා බැඩ්මින්ටන් තරගාවලියේ කැලණි සරසවියට ශූරතා තුනක් | දිනමිණ


 

රාජ්‍ය සේවා බැඩ්මින්ටන් තරගාවලියේ කැලණි සරසවියට ශූරතා තුනක්

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය සේවා බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලි ඉතිහාසයේ විශ්ව විද්‍යාලයක් මඟින් ශූරතා තුනක් දිනාගැනීමේ ප්‍රථම අවස්ථාව කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන්ගේ කාන්තා කණ්ඩායම උදාකර ගත්තේය.

කොළඹ වෙළෙඳ සේවා බැඩ්මින්ටන් පිටියේදී පසුගියදා පැවති සමස්ත ලංකා රාජ්‍ය සේවා බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලියේ කාන්තා කණ්ඩායම් ශූරතාව සහ වයස අවු.35 වැඩි කාණ්ඩයේ පැවති කාන්තා ඒකල ශූරතාව සහ අනු ශූරතාවත්, යුගල ශූරතාවත් කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන්ගේ කණ්ඩායමට හිමිවිය.

මෙහි කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ, ක්‍රීඩා විද්‍යා සහ ශාරීරික අධ්‍යාපන අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එම්.කේ.ඒ. අනෝමා රත්නායක කාන්තා ඒකල සහ යුගල ඉසව්වන් හි ශූරතා හිමිකර ගත් අතර ඇය කණ්ඩායම් ශූරතාව දිනාගත් කණ්ඩායමේ ද සාමාජිකාවකි.

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන්ගේ බැඩ්මින්ටන් කාන්තා කණ්ඩායම සඳහා වෛද්‍ය පීඨය, සමාජීය විද්‍යා පීඨය, විද්‍යා පීඨය සහ ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශයන්හි සේවයේ නියුතු ආචාර්යවරු සහ ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශය නියෝජනය කරමින් එහි උපදේශිකාවක් ද සහභාගීවිය.

 

නව අදහස දක්වන්න