කුරුවිට සංස්කෘතික ප්‍රසංගයේදී උපහාර ලබා.... | දිනමිණ


 

කුරුවිට සංස්කෘතික ප්‍රසංගයේදී උපහාර ලබා....

බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් කුරුවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අධික්ෂණයෙන් කුරුවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් 2019 වසරේ ක්‍රියාත්මක කළ කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සාර්ථකව නිමකළ දරු දැරියන්ගේ දක්ෂතා එළිදැක්වූ ‘පැහැසරණී, -2019 චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය හා විවිධ ප්‍රසංගය කුරුවිටදී පැවැත්විණි. චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීම ප්‍රවීණ ශිල්පීන් වන කේ.ජි.අබේවර්ධන, ඒ.ඒ.රූපසිංහ,සහ චතුරංග ගමගේ යන මහත්වරුන් අතින් සිදුවූ අතර විවිධ ප්‍රසංගය හිටපු පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ශිරාන් දැරණියගල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කුරුවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් දිලිනි ධර්මදාස මහත්මිය ඇතුළු ආරාධිත අමුත්න් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි. කුරුවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරිණි එන්.ආර්.ආර්.එම්.කුමුදිනී මහත්මියගේ මෙහෙයවීම මත උත්සවය පැවැත්විණි.

කුරුවිට සමූහ- රුපිකා කේ.බණ්ඩාර

නව අදහස දක්වන්න