කිලිනොච්චිය හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එච්. ඒ. එන්. කේ දමයන්ත විජය ශ්‍රී | දිනමිණ


 

කිලිනොච්චිය හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එච්. ඒ. එන්. කේ දමයන්ත විජය ශ්‍රී

කිලිනොච්චිය හා මුලතිව් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක දෙක භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වශයෙන් එච්.ඒ.එන්.කේ දමයන්ත විජය ශ්‍රි මහතා 2020.01.02 දින වැඩ භාර ගන්නා ලදී. මානුෂිය මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වන අවධියේ මඩකළපුව, කලවංචිකුඩි හා වෙල්ලාවලි ප්‍රදේශයන්හි රාජකාරි ඉටුකළ දමයන්ත විජය ශ්‍රි මහතා වසර 30 කට පසු අලුතින් ස්ථාපිත කළ මඩකළපුව වාකරේ සහකාර පොලිස් අධිකාරි දිස්ත්‍රික්කය භාර ගත් පළමු නිලධාරියා වේ. කන්කසන්තුරය කොට්ඨාසභාර නිලධාරියා ලෙස හා ශ්‍රි ලංකා පොලිස් විද්‍යාලය, අධිවේගී මාර්ග කොට්ඨාසය, පොලිස් අශ්වාරෝහක කොට්ඨාසය හා පොලිස් සුබ සාධන කොට්ඨාසය යන කොට්ඨාසයන්හි අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් නිර්මාණශීලි මෙහෙවරක් ඉටුකර ඇති දමයන්ත විජය ශ්‍රි මහතා තම පළමු ආමන්ත්‍රණයේදී පොලිස් නිලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ නීතියේ අධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කරමින් රටේ සමස්ථ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට දායකත්වය සපයන ලෙසයි.

සටහන සහ ඡායාරූපය

මතුගම මධ්‍යම නිමල් වීරසේන

නව අදහස දක්වන්න