කටුකැලියාව දියබෙදුම මාර්ගයේ නිතර රැඳී සිටින වන අලියා පන්නා දමන්නැයි ඉල්ලීම් | දිනමිණ


 

කටුකැලියාව දියබෙදුම මාර්ගයේ නිතර රැඳී සිටින වන අලියා පන්නා දමන්නැයි ඉල්ලීම්

කටුකැලියාව දියබෙදුම මාර්ගයේ සද්දන්ත වන අලියකු මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා යතුරු පැදි සහ රථ වාහන පසුපස හඹා ගොස් පහරදීමට පැමිණෙන බවත් වන අලියා මාර්ගයේ පැය ගණනක් රැඳී සිටින බැවින් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට හැකියාව නොමැති නිසා වහාම වනජිවී නිලධාරින් පැමිණ මෙම වන අලියා වෙනත් දිසාවකට පන්නා දැමීමට කටයුතු කරන ලෙස මාර්ගය භාවිත කරන ජනතාව ඉල්ලා සිටී.

මෙම වන අලියා උස අඩි 18-20ක් පමණ වන අතර දිවා කාලය පුරාවටම මාර්ගයේ පැය 2-3ක කාලයක් රැඳී සිට යතුරු පැදි සහ රථවාහන වෙත පහරදීමට උත්සාහ කිරීම හෙතුවෙන් එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා අයගේ දැඩි ජිවිත අවදානමක් ඇති බව ජනතාව කියති.

මේ පිළිබඳ වනජීවි නිලධාරින්ගෙන් විමසා සිටි අවස්ථාවේ ඔවුන් පවසා සිටියේ මෙම මාර්ගය ඇත්තේ ගිරිතලේ මින්නේරිය රක්ෂිත දෙක හරහා බැවින් වන සතුන් මෙම මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීම සිදුවන බැවින් එම සතුන් වෙනත් ප්‍රදේශවලට පන්නා දැමිය නොහැකි බවත් එම සතුන් රැඳී සිටින්නේ ඔවුන්ගේ නිජ භූමියේ බැවින් ජනතාව විකල්ප මාර්ග හෝ ගිරිතලේ මින්නේරිය රක්ෂිත මාර්ගය භාවිතා කිරිමේ දී තමන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැළකිලිමත්ව ගමන් කරන ලෙස ජනතාවට වනජිවි නිලධාරින් පවසා සිටී.

 

මැදිරිගිරිය සමුහ-ඩබ්. ඒ. පියතිලක

නව අදහස දක්වන්න