සීගිරි තටාකයේ පාට වෙනස්වීම ගැන විශේෂ පරීක්ෂණයක් | දිනමිණ


 

සීගිරි තටාකයේ පාට වෙනස්වීම ගැන විශේෂ පරීක්ෂණයක්

සීගිරිය පර්වත මුදුණේ පිහිටි නාන තටාකයේ ස්ථාන කිහිපයක වර්ණය වෙනස්වීම සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවීමත් සමඟ ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව පුරා විද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මහාචාර්ය පී. බී. මණ්ඩාවල මහතා පැවසීය. අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා වාර්තා කරන ලෙස ප්‍රදේශීය අධ්‍යක්ෂකවරයාට දැනුම් දී ඇති බවද කී අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා නිලධාරීන් එම ස්ථානයට ගොස් ලබා දෙන වාර්තාව අනුව රසායනාගාර නිලධාරීන් ඒ පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා යොමු කරන බවද ප්‍රකාශ කළේය.

ගලේ පෘෂ්ටයේ තැන් දෙකක මෙම වෙනස්වීම් සිදුවී ඇති බවත් එම ස්ථාන දෙකේ කලු ගලේ වර්ණය සුදු පැහැය ගන්නා බවත් වාර්තාවේ.

උපාලි කරුණාරත්න

නව අදහස දක්වන්න