රියැදුරු බලපත් වෛද්‍ය සහතික දෙන්න ප්‍රා. කාර්යාල තුනක් | දිනමිණ


 

රියැදුරු බලපත් වෛද්‍ය සහතික දෙන්න ප්‍රා. කාර්යාල තුනක්

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් රියැදුරු බලපත් ලබාගැනීමට පැමිණීමේ දී දැඩි තදබදයක් පවතින බැවින් ඉදිරියේ දී වෛද්‍ය සහතික ලබාදීමට ප්‍රාදේශීය කාර්යාල තුනක් ස්ථාපිත කෙරෙයි.

මෙම ක්‍රමවේදයෙන් දැනට ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් වෛද්‍ය සහතික ලබා ගැනීමේ දී ජනතාවට ඇතිවන අපහසුතා නැතිවන බවත් , පහසුවෙන් කල්වේලා ඇතිව වෛද්‍ය සහතික ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි ප්‍රවාහණ කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

දැනට එම වෛද්‍ය සහතික ලබා ගැනීම සඳහා වැඩිම පිරිසක් පැමිණෙන්නේ පිට පළාත්වලින් බැවින්, එසේ පැමිණෙන ජනතාවට පහසුවෙන් වෛද්‍ය වාර්තා ලබා ගැණීමට මෙම ප්‍රාදේශීය කාර්යාල තුන අලුතින් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව රත්නපුර, බණ්ඩාරවෙල, නුවරඑළිය වැනි ප්‍රදේශවල සිටින මහජනතාවගේ පහසුව සඳහා එක් කාර්යාලයක් ‘‘අවිස්සාවේල්ල නගරයේ ද, උතුරු හා නැඟෙනහිර මෙන්ම උතුරු මැද පළාතේ ජනතාව සඳහා උප කාර්යාලයක් දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ද, වයඹ, ගම්පහ, හා ඊට ආසන්න වෙනත් ප්‍රදේශවල මහජනතාව සඳහා මීගමුව නගරයේ ද උපකාර්යාල පිහිටුවීමට ජාතික ප්‍රවාහණ වෛද්‍ය ආයතනය තීරණය කර ඇත.

මෙම ඒකක පිහිටුවීමේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙස උපදෙස් දුන් ඇමතිවරයා, රියැදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කර නිකුත් කිරීමේ පහසුකම් සහිත කාර්යාලයක් අනුරාධපුරයේ ස්ථාපිත කිරීමට ද පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන්ට කීය.

නිමල් රාජපක්ෂ

නව අදහස දක්වන්න