ඩීමෝ-ස්ටැන්ලි බ්ලැක් ඇන්ඩ් ඩෙකර් අත්වැල් බැඳ ගනියි | දිනමිණ


 

ඩීමෝ-ස්ටැන්ලි බ්ලැක් ඇන්ඩ් ඩෙකර් අත්වැල් බැඳ ගනියි

සීමාසහිත ඩීසල් සහ මෝටර් ඉංජිනේරු පොදු සමාගම (ඩීමෝ), ලෝ ප්‍රකට අමෙරිකානු බල මෙවලම් නිෂ්පාදකයකු වන ස්ටැන්ලි බ්ලැක් ඇන්ඩ් ඩෙකර් සමඟ අත්වැල් බැඳ ගැනීම පසුගිය දා නිවේදනය කෙරිණි. මේ සබඳතාව ඔස්සේ, ඩීමෝ, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඩීවෝල්ට්, බ්ලැක් ඇන්ඩ් ඩෙකර් හා ස්ටැන්ලි නිෂ්පාදන වෙළෙඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන අතර, එම උසස් වෙළෙඳ සන්නාමයන් සමඟ ඩීමෝ බල මෙවලම් වෙළෙඳ පොළ තුළ තවදුරටත් ශක්තිමත්වීම අපේක්ෂා කරයි.

දේශීය බල මෙවලම් වෙළෙඳපොළ කොටස් තුනකින් යුක්ත වන අතර, නව සබඳතාව හේතුවෙන් මේ සෑම වෙළෙඳ පොළක් සඳහාම, සැපයුම් ලබා දීමේ හැකියාව ඩීමෝ සතු වෙයි.

ස්ටැන්ලි නිෂ්පාදන සමඟ බල මෙවලම්, උපාංග හා අනෙකුත් මෙවලම්, ඩීවෝල්ට් සමඟ බල මෙවලම් හා උපාංගද, බ්ලැක් ඇන්ඩ් ඩෙකර් වෙතින් බල මෙවලම් හා විද්යුත් ගෘහ උපකරණ ද ඇතුළත් නවතම නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් හඳුන්වා දීමේ හැකියාව ඩීමෝ වෙත පවතී.

‘ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ගේ වැඩ කටයුතු සහ දින චරියාව පහසු කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ලෝකයේ හොඳම නිෂ්පාදන ගෙන ඒම පිණිස, ලෝකයේ හොඳම බල මෙවලම් නිෂ්පාදකයා වන ස්ටැන්ලි බ්ලැක් ඇන්ඩ් ඩෙකර් සමඟින් සම්බන්ධවීම අපට ආඩම්බරයක්‘ ඩීමෝ හා ස්ටැන්ලි බ්ලැක් ඇන්ඩ් ඩෙකර් අත්වැල් බැඳ ගැනීම සනිටුහන් කරමින්, ඩීමෝ හි සභාපති හා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ රන්ජිත් පණ්ඩිතගේ සඳහන් කළේය.

 

නව අදහස දක්වන්න