සියලු විදෙස් හමුදා ඉවත් විය යුතුයි | දිනමිණ


 

සියලු විදෙස් හමුදා ඉවත් විය යුතුයි

ඉරාක පාර්ලිමේන්තුව යෝජනාවක් සම්මත කරගනී

ඉරාක පාර්ලිමේන්තුව විසින් සිය රටෙන් සියලු විදේශ හමුදා ඉවත් විය යුතු බවට යෝජනාවක් සම්මත කරගෙන ඇත. ඉරාන හමුදා ප්‍රධානි කාසෙම් සුලයිමානි ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු විවාදයකින් අනතුරුව මේ තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව කිසිදු හේතුවක් නිසා ඉරාක භූමිය, ජල තීරය සහ ගුවන්තලය භාවිතයට ගැනීමට විදෙස් හමුදාවන්ට නොහැකි වනු ඇත. අයි. එස්. සංවිධානය සමඟ ඇති දේශ සීමා අරගලයට සහාය දීම සඳහා ඉරාකයේ මේ වන විට යුද භටයන් 5000ක් පමණ රඳවා ඇත. ඉරානය මෙන්ම ඉරාකය තුළ ද ශීඝ්‍රයෙන් අමෙරිකානු විරෝධයක් උත්සන්න වෙමින් පවතින බව දේශපාලන විචාරකයන්ගේ මතයයි.

 

 

නව අදහස දක්වන්න