මද්‍රසා පාසල් නියාමනයට නිසි ක්‍රමයක් සකසන්න | දිනමිණ


 

මද්‍රසා පාසල් නියාමනයට නිසි ක්‍රමයක් සකසන්න

අගමැතිගෙන් නිලධාරීන්ට උපදෙස්

මද්‍රසා පාසල්වල අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ගේ විෂය නිර්දේශය පිළිබඳ සහ එම පාසල් නියාමනය කිරීමේ නිසි ක්‍රමවේදයන් ස්ථාපනය කර ලියාපදිංචි නොවූ මද්‍රසා පාසල් ලියාපදිංචි කිරීමේක්‍රමවේදයක් හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එසේ නිලධාරීන් දැනුවත් කළේ පෙරේදා (8) බුද්ධ ශාසන, ආගමික කටයුතු හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංස්කෘතික අංශයේ නිලධාරීන් සමඟ පැවැති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට එක්වෙමිනි.

බුද්ධ ශාසන, ආගමික කටයුතු හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා සමාලෝචන රැස්වීමේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කළ අතර එහිදී අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන සියලුම ආයතනවල ඉහළ නිලධාරීන් ආයතනවල පවතින ගැටලු සහ ප්‍රගතිය පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුවත් කළේය.

එහිදී ප්‍රතිසංස්කරණය විය යුතු කරුණු කීපයක් අගමැතිවරයාගේ අවධානයට යොමුවිය.

ඒ අනුව මක්කම වන්දනා සඳහා අවස්ථාව නොලැබුන දිළිඳු මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට අවස්තාව ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කරන ලෙස අගමැතිවරයා මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

මද්‍රසා පාසල්වල විෂය නිර්දේශය පිළිබඳ අවධානය යොමුකර මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා නිවැරැදි විෂය නිර්දේශය සෑම පාසලකටම ලබාදී සෑම මද්‍රසා පාසලක්ම රජයේ ලියාපදිංචි කරන ලෙස අගමැතිවරයා මුස්ලිම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

පුරාවිද්‍යා සංරක්ෂණය සඳහා නව නීති පද්දතියක අවශ්‍යතාව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා පැහැදිලි කළේය. දැඩි නීති පද්දතියක් නොමැතිවීම නිසා පුරාවිද්‍යා ජාවාරම්කරුවන් වාර්තාවීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් ඇතිවීම නිසා ඒ හා සම්බන්ධ නව නීති මාලාවක් සහ පුරාවිද්‍යා ජාවාරම් විමර්ශන කණ්ඩායමක් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය වැඩකටයුතු සකස්කර කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස අගමැතිවරයා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන්නේය.

සීගිරිය නැරඹීමට පැමිණෙන විදේශිකයන් සඳහා ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු පහත දමා විදේශිකයන් ආකර්ෂණය කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාව පවතින බව අගමැතිවරයා එහිදී පැහැදිලි කළේය. සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල්වලින් කොන්ත්‍රත් පදනම යටතේ අත්තනෝමතික ලෙස රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගෙන ඇති සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවා ඇති බවත් විශාල සේවක ප්‍රමාණයක් කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයට බඳවාගෙන ඇති බව ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය. එම සේවක ගැටලු කඩිනමින් ඉවත්කර දෙන ලෙස අගමැතිවරයා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

නිදහස් මන්දිරයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු කඩිනමින් නිම කිරීමට සහ මාතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිරිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ උසස් අධ්‍යාපන හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සමඟ ප්‍රගති සමාලෝචනයක් පවත්වා එහි වැඩකටයුතු හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය. දහම් පාසල් පොත් එක ස්ථානයක මුද්‍රණය කිරීම මඟින් විශාල වියදමක් ප්‍රවාහනය සඳහා වැයවන බැවින් එම පොත්වල මුද්‍රණ කටයුතු පළාත් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අගමැතිවරයා බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ටී.බී ඒකනායක, ප්‍රජා සවිබලගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා, බුද්ධ ශාසන, ආගමික කටයුතු හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන් රැසක් සහභාගී විය.

අසේල ලියනගේ

නව අදහස දක්වන්න