කුඩා ව්‍යාපා­ර­ව­ලට ණය දෙන්න ‍ ADB වෙතින් ඩොලර් මිලි­යන 100ක් | දිනමිණ


 

කුඩා ව්‍යාපා­ර­ව­ලට ණය දෙන්න ‍ ADB වෙතින් ඩොලර් මිලි­යන 100ක්

 

ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ඇපකරයක් නොවන බැවින් මූල්‍ය ප්‍රවේශයට සඳහා ශ්‍රී ලංකා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට බාධාවක් ඇතිවී තිබේ.

කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායන් (SMEs) සඳහා සේවා සපයන ණය ඇපකර සමාගමක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක් ආයෝජනය කිරීමේ යෝජනාවක් පෙබරවාරි මාසයේදී සමාලෝචනය කරන බව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පවසයි.

මේ පිළිබඳව කළමනාකරණ හා සමාලෝචන රැස්වීමක් පෙබරවාරි 24 වනදා පැවැත් වීමට නියම්තවේ. කළමනාකරණ සමාලෝචන රැස්වීමක් යනු ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අනුමැතිය සඳහා ව්‍යාපෘතියක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර සිදුකෙරෙන අවසන් පියවරයි.

2016 දී කැබිනට් මණ්ඩලයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු මැනිලා හි ණය ලබාදීම සඳහා 2017 පෙබරවාරි මාසයේදී මෙම සංකල්පය අනුමත කර තිබුණි. නව බැංකු නොවන මූල්‍ය සමාගමක් පිහිටුවීමට සහාය වීම සඳහා ඒඩීබී පසුව කරුණු සෙවීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කරතිබේ.

ADB වෙතින් ඇමරිකානු ඩොලර් 500,000 ක තාක්ෂණික ආධාර ප්‍රදානයක් සමඟ මූල්‍ය සමාගම භාණ්ඩාගාරය හරහා පිහිටු වීම සැලසුම වේ.

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 52 ක් වන නමුත් ඉහළ සාම්ප්‍රදායික හා අවදානම් සහිතඅංශයක් හේතුවෙන් තම ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීම සඳහා මූල්‍ය ප්‍රවේශයට අපහසු වී ඇති බව මෙම ව්‍යවසායිකයින් වෙතින් මතුවී ඇති මූලික ගැටලුවකි.

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අතීතයේ දී විවිධ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ණය ඇපකර යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දී ඇති නමුත් මන්දගාමී හිමිකම් සැකසීම, සීමිත ඇප ආවරණ සහ ඉහළ වාරික හේතුවෙන් එම ක්‍රියාමාර්ග සාර්ථකවී නොමැත.

“නව ඇපකර ආයතනය හොඳින් අරමුදල් සැපයිය යුතුය, කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කළ යුතුය, මූල්‍යමය වශයෙන් තිරසාර විය යුතුය, දේශපාලන බලපෑමෙන් ඉවත් කළ යුතුය, ඉහළම මට්ටමේ ආයතනික පාලනයක් සහිතව ක්‍රියාත්මක විය යුතු අතර මහ බැංකු නියාමනය හා අධීක්ෂණයට යටත් විය යුතුය” යනුවෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පැවසීය.

කාන්තාවන්ට අයත් ව්‍යාපාර සවිබල ගැන්වීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් කලාපීය ණය දෙන්නා දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා ආධාර කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 175 ක ණය මාර්ගයක් ලබා දී තිබේ.

 

බුද්ධිකා බ්‍රාහ්මණගේ

නව අදහස දක්වන්න