ගාලු වරාය සංවර්ධනයට පියවර | දිනමිණ


 

ගාලු වරාය සංවර්ධනයට පියවර

ගාල්ල වරාය සංචාරක වරායක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කර ගනිමින් වරාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා පසුගියදා ගාල්ල වරායේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ වරාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා 2005 වසරෙන් පසු ගාලු වරායේ කිසිදු සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් සිදු වී නොමැති බවත් කඩිනමින් ගාල්ල වරාය තුළ රුවල් යාත්‍රා කලාපයක් සංවර්ධන ප්‍රවර්ධනය සිදු කරන බව සදහන් ය.

මේ අනුව ගාලු වරායේ දියකඩනය සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් සිදු කරන බව ද සදහන් කළහ.

නව අදහස දක්වන්න