චීන සිනමා උළෙල චිත්‍රපට සංස්ථාවේදී | දිනමිණ


 

චීන සිනමා උළෙල චිත්‍රපට සංස්ථාවේදී

චීන තානාපත් කාර්යාලය ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව එක්ව සංවිධානය කරන පස්වැනි චීන සිනමා උළෙල මේ මස 22 දා සවස 6.00 ට ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්වේ. සමාරම්භක උළෙල මෙදින පැවැත්වෙන අතර චීන තානාපති, ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙති. ÒThe Wandering EarthÓ චිත්‍රපටය ආරාධිතයන් සඳහා තිරගත කෙරේ.

23 දා සවස 6.00 ට A Journey to the Sea side, 24 දා සවස 6.00 ට The Great Wall, 25 දා උදේ 10.30 ට Extraordinary Mission එදින සවස 2.00 ට Skiptraca සහ සවස 6.00 ට The Wandering Earth, 26 දා උදේ 10.00 ට Animal Rescae Squad චිත්‍රපට මේ සිනමා උළෙලට ඇතුළත් වේ. සියලු චිත්‍රපට නොමිලයේ තිරගත කෙරේ.

 

නව අදහස දක්වන්න