ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙත නව සභාපතිවරයෙක් | දිනමිණ


 

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙත නව සභාපතිවරයෙක්

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා පත් කර ඇත.
 
රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතා තේ අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණත්වයක් හිමි අයෙකි. 
 

නව අදහස දක්වන්න