ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නදහස් පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ නවයක් සන්ධාන ගතවෙයි | දිනමිණ


 

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නදහස් පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ නවයක් සන්ධාන ගතවෙයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නදහස් පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ නවයක් එක්ව ගොඩනඟන ලද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් නීතීඥ සාගර කාරයවසම් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඇතුළු පිරිස ඊයේ(17) පැමිණ සිටි අයුරු සුලෝචන ගමගේ

නව අදහස දක්වන්න