කඩුවෙල ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක් | දිනමිණ


 

කඩුවෙල ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

අද (18) පෙරවරු 8.00 සිට පැය 12 ක කාලයක් කඩුවෙල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජලය අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.
 
ඒ අනුව අතුරුගිරිය, මිලේනියම් සිටි සහ කඩුවෙල ප්‍රදේශ කිහිපයකට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.  

නව අදහස දක්වන්න