නවීන්ගෙන් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා | දිනමිණ


 

නවීන්ගෙන් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා

නුවරඑළිය ග්‍රෙගරි වැව ආසන්නයේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩමක පවත්වාගෙන ගිය ආපන ශාලාවක් ඉවත් කිරීමට නුවරඑළිය එම අධිකාරියේ නිලධාරීන් පසුගිය 21දා කටයුතු කරමින් සිටිය දී එහි පැමිණි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නවීන් දිසානායක මහතා නිලධාරීන්ගේ රාජකාරී කටයුතුවලට බාධා වන ආකාරයෙන් හැසිරීම නිසා දැඩි උණුසුම්කාරි තත්ත්වයක්  ඇතිවී තිබේ.

එම ආපන ශාලාව ඉවත් කිරීමට නොදෙන බවත් එසේ කළහොත් එහි බිම නිදා ගන්නා බවත් පොලීසියට පැමිණ තමන් ඉවත් කරන්නට සිදු වන බවත් පවසමින් නවීන් දිසානායක මහතා මෙහිදී දැඩි අවේගශීලීව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සමඟ බහින් බස් වීමක නිරත විය.

මෙම ආපාන ශාලාව ඉවත් කිරීමට අධිකාරියට බලය තිබෙන බවත්, තමන් සිදු කරන්නේ රාජකාරී කටයුත්තක් බවත්, ඒ සඳහා ඉඩ ලබාදෙන ලෙසත් මෙහිදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් මන්ත්‍රීවරයා දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළ ද ඔහු දිගින් දිගටම ඊට බාධා කරමින් හැසිරෙන්නට විය.

ආපන ශාලාව ඉවත් කරන්න ඕනෑ නම් නීතිය ඔබතුමාගේ පැත්තේ නම් උසාවි නියෝගයක් අරගෙන එන්න යැයි මෙහිදී දැඩි ආවේගයෙන් යුතුව මන්ත්‍රීවරයා එම නිලධාරීන්ට පැවසූ අතර, නිලධාරීන් පැවසුවේ එසේ කරන්න අධිකාරියට බලය තිබෙන බවයි.

බලය තිබෙනවා නම් බලය රැගෙන එන ලෙස මන්ත්‍රීවරයා නිලධාරීන්ට දැඩිව ප්‍රකාශ කළ අතර ඔබතුමා මේ කටයුත්ත කඩාකප්පල් කරන්න හදන්නේ දැයි නිලධාරීන් එවිට ප්‍රශ්න කර සිටියහ.

තමන් කරන්නේ රාජකාරියක් බැවින් ඊට බාධා කරමින් ඔබතුමා නරක ආදර්ශයක් ලබා දෙන බවද මෙහිදී නිලධාරියකු කියා සිටියේය.

මෙම සිද්ධියෙන් පසුව ආපන ශාලාව ගලවා ඉවත් කිරීමට පැය 48ක කාලයක් ලබා දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් පිටව ගිය අතර නවීන් දිසානායක මහතා එම ස්ථානයට පැමිණියේ තමාගේ දැනුම් දීමකින් නොවන බව ආපන ශාලාවේ හිමිකරු පැවසීය.

 

 නුවරඑළිය සමූහ - චන්ද්‍රසිරි මහගම

නව අදහස දක්වන්න