ලොතරැයි ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් | දිනමිණ


 

ලොතරැයි ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන්

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ජයග්‍රාහකයින් සඳහා ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරීම අද (26) සිදුවිය

මෙම ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ සිදුවිය

නව අදහස දක්වන්න