අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

A.H.T. වීරකෝන් මහත්මිය - (විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාරිනී - නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලය) නැසීගිය විදුහල්පති පු.බ. රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ආදරණීය බිරිඳ වූද,​ රමණි,​ සුජීව,​ නිල්මිණි සහ ප්‍රීති යන අයගේ ආදරණීය මෑණියන් වූද,​ ලක්‍ෂමන්,​ මනෝරි,​ අනුර (නැසීගිය) සහ ප්‍රියන්ත යන අයගේ ආදරණීය නැන්දනිය වූද,​ දිදුලා,​ සදුනි,​ හිරුනි,​ අදීශ,​ විදුර,​ නදුලි,​ සචින්,​ රමාල් සහ යසිත් යන අයගේ ආදරණීය ආත්තම්මා වූද,​ රවිදු සහ චමෝද් යන අයගේ ද ආදරණීය ආත්තම්මා වූද,​ A.H.T. වීරකෝන් මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වූයෙන්,​ ඒ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පෙබරවාරි 29 වන සෙනසුරාදා සවස 6 ට ගොඩිගමුව පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ. අංක 4/​12,​ ජනතා මාවත,​ නාවින්න,​ මහරගම.
017523

නව අදහස දක්වන්න