අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

කටුනේරියේ තෙරේසා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය - නැසීගිය ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ භාර්යාවවූද,​ වෙන්නප්පුව මීසම්භාර ගරු ඇන්ටනි රංජිත් ප්‍රනාන්දු පියතුමා,​ හෙලන් රාජපක්ෂ,​ ඇනට් මල්ලිකාගේ දයාබර මෑණියන්වූද,​ බ්‍රිගේඩියර් රියෙන්සි පෙරේරා,​ විශ්‍රාමික ධීවර පරීක්ෂක ජූඩ් පෙරේරාගේ නැන්දනිය වූද,​ දිනේෂ්,​ දිලිනි,​ දිනුක,​ චින්තක,​ ශ්‍රීමාන්ත. පියුමි,​ තුසිත,​ තාරිකාගේ මිත්තනියවූද,​ කටුනේරියේ ඩබ්ලිව්. පී. තෙරේසා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වූවාය. අවසන් කටයුතු මාර්තු 11.00 බදාදා පස්වරු 3.30 ට කටුනේරිය රෝ. ක. සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ. අංක 438,​ ජූඩ් මාවත,​ කටුනේරිය.
021938

ඩී. බී. ජේන්නෝනා - ගෑස් වර්ල්ඩ් පුද්ගලික සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී එස්. ටී. තිලකසිරිගේ හා එස්. ටී ඉන්ද්‍රානිගේ මෑණියන් වූද,​ විශ්‍රාමික පළාත් ආදායම් කොමසාරිස් (බස්නාහිර පළාත) ඩී. ඒ. එස්. දැදිගම හා විශ්‍රාමික කාර්මික තුල්හිරිය පෙහෙකම්හල බී. පී. සමරසිංහගේ නැන්දණිය වූද,​ රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය හිරුණි පබසරා සමරසිංහ,​ වෛද්‍ය රුවිනි හංසිනී සමරසිංහ,​ සිප්ලා ෆාමිසිටිකල් ආයතනයේ සන්නාම කළමනාකරු අකිල චන්දිමාල් සමරසිංහ,​ ඕස්ට්‍රේලියාවේ විලියම්ස් ඇන්ග්ලීෂ් සරිසවියේ උපාධි අපේක්ෂක හසිත සමරසිංහ,​ නාවික හමුදාවේ බී. එස්. බුද්ධිල සමරසිංහ හා උදිත සමරසිංහගේ මිත්තණිය වූද,​ ඩී. බී. ජේන්නෝනා උපාසිකා මාතාව අභාවප්‍රාප්ත විය. අවසන් කටයුතු මාර්තු 11 බදාදා සවස 3.00 ට කුරුණෑගල විල්බාව පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ. අංක 64,​ වැහැරවත්ත,​ විල්බාව පාර,​ කුරුණෑගල.
021867

 

නව අදහස දක්වන්න