අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

ඩැෆ්නි ප්‍රියංගනී දාබරේ (විශ්‍රාමික ගුරු මාතාව) - නැසීගිය සොලමන් අමරසිංහ මහතාගේ භාර්යාව වූද,​ මනෝජ් අමරසිංහ,​ සංජීවනී රාජිකා අමරසිංහ ගේ දයාබර මෑණියන්වූද ගමාල් ප්‍රනාන්දු,​ පමෝද නවමලී චන්ද්‍රසිරිගේ නැන්දනිය වූද විහගි අමන්දා,​ ඔකින් ගගනක ඉජිනි ජසිකලා,​ සසුක හන්සෝන්,​ සසුකි සදින්සා බිනුක නෙත්තරුගේ මිත්තනිය වූද,​ බොරලැස්ගමුවේ ඩැෆ්නි ප්‍රියංගනී දාබරේ මහත්මිය (විශ්‍රාමික ගුරු මාතාව) ආභාවප්‍රාප්ත වූවාය. අවසන් කටයුතු මාර්තු මස 13 වන සිකුරාදා මහරගම ගොඩිගමුව පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ. 580/​2,​ වැව පාර,​ බොරලැස්ගමුව.
022841

නව අදහස දක්වන්න