ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ කටුවන ශාඛාව විවෘත කෙරේ | දිනමිණ


 

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ කටුවන ශාඛාව විවෘත කෙරේ

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ කටුවන ශාඛාව, කටුවන, ඌරුබොක්ක පාර, සිට්රෝ ගොඩනැගිල්ලේ දී පසුගිය දා විවෘත කරන ලද අතර මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා ග්‍රාම සංවර්ධන ඇමැති සහ අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතා සහ පාරිභෝගික සුබ සාධන ඇමැති සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමැති චමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මේ අවස්ථාවට සහභාගි විය.

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ සභාපතිනි, කේශිලා ජයවර්ධන මහත්මිය, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි, කේ. බී. විජේරත්න, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (මෙහෙයුම්) අජිත් පීරිස්, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී (මෙහෙයුම්), නාලිකා විජේසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුඵ ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වය සහ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු, එස්. බී. සුරංග මහතා සහ ආරාධිත අමුත්තෝ රැසක් ද මේ අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

වැඩි ඉඩකඩකින් සහ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ඇතුළු නවීන පහසුකම් රැසකින් සමන්විත මේ නව ශාඛාව ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සියලු මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලමින් වඩාත් ඉහළ ගනුදෙනුකාර සේවාවක් සපයනු ඇත.

මුල් දින තැන්පතු භාර ගැනීම ආරාධිතයන් අතින් සිදු වූ අතර, පළමු තැන්පතුව, ආනන්ද කුලරත්න මහතා විසින් මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා ග්‍රාම සංවර්ධන ඇමැති සහ අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතා සහ පාරිභෝගික සුබ සාධන ඇමැති සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමැති චමල් රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාරදීම සිදුවිය.

100% ක පූර්ණ රාජ්‍ය ආරක්‍ෂාව සහිත දේශයේ එකම බැංකුව වන ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව සිය සේවා ජාලය වඩාත් කාර්යක්‍ෂමව පුළුල් කිරීම අරඹා ඇති අතර, ඒ අනුව කටුවන ශාඛාව ඉතිරිකිරීමේ බැංකු ජාලයේ 258 වැනි ශාඛාව වේ.

 

නව අදහස දක්වන්න