2020 ඔලිම්පික් කල් යයි | දිනමිණ


 

2020 ඔලිම්පික් කල් යයි

2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල වසරකින් කල් දමන ලෙසට ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ හිටපු අලෙවිකරණ අධ්‍යක්ෂ මයිකල් පේන් පවසා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

නව අදහස දක්වන්න