නිරෝධායනය මගහරින්නන් පිළිබඳ පොලිසියෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් | දිනමිණ


 

නිරෝධායනය මගහරින්නන් පිළිබඳ පොලිසියෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක්

නිරෝධායනයට ලක්විය යුතු යැයි සැකකරන තැනැත්තන් පිළිබඳ වහාම තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
 
පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි ජාලිය සේනාරත්න මහතා කියා සිටියේ ඒ සඳහා විශේෂ දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී ඇති බවයි. ඒ අනුව 119, 0112444480, 0112444481 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ තොරතුරු ලබා දිය හැකිය.
 
එසේම පවතින ඇඳිරි නීති තත්ත්වය මත , මහජනතාව තම නිවෙස්තුලට වී සිදු කරනු ලබන දෛනික කටයුතුවලදී ඔවුන්ට මතුවිය හැකි සමාජීය ගැටගු විසදා ගැනීම සදහා මහජනතාව සමඟ සමීපව කටයුතු කරන ආයතනයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මගින් ජනතාවට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීමට ද සූදානමින් සිටියි.
 
එබැවින් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති කාල සීමාව තුළ දී මහජනතාවට සිදුවන රෝගී තත්ත්වයන්, විදුලිය බිඳවැටීම්, ජල සැපයුම බිඳ වැටීම් හා ඖෂධ අවශ්‍යතාවන් සහ සහාය ලබාගත යුතු වෙනත් සමාජ අවශ්‍යතාවන් සම්බන්ධයෙන් ද ඉහත සදහන් අංකයන් වෙත ඇමතුම් ලබා දෙන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවට දැනුම් දීමක් කරනු ලැබේ.  

නව අදහස දක්වන්න