විදේශිකයින්ට නිකුත් කර ඇති වීසා තාවකාලිකව අත්හිටුවයි | දිනමිණ


 

විදේශිකයින්ට නිකුත් කර ඇති වීසා තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

විදේශිකයන්ට මෙරටට පැමිණීම සදහා නිකුත් කර ඇති සියලු වීසා බලපත‍්‍ර අත්හිටුවීම ලබන 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ප‍්‍රකාශ කරයි. එම විසා බලපත‍්‍ර ලබන 25 වනදා දක්වා අත්හිටුවන බවට මීට පෙර සදහන් කර තිබුනි.
 
ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ ගුවන් යානා මෙරටට පැමිණීම අත්හිටුවීමත් සමඟ මෙම තීරණය ගත බවයි.

නව අදහස දක්වන්න