මාළු මිල දී ගැනීම ඇරැඹේ | දිනමිණ


 

මාළු මිල දී ගැනීම ඇරැඹේ

බහුදින යාත්‍රා මගින් ගෙන ආ මසුන් තොග ස්ථාවර මිලකට ලංකා ධිවර සංස්ථාව මගින් මිලදී ගැනීම දික්ඕවිට ධිවර වරායේදි ධීවර ඇමැති ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කළ අයුරු

මෙරට සියලුම ධීවර වරායන් වෙත පැමිණ තිබෙන බෝට්ටුවලින් මාළු මිල දී ගැනීමේ කටයුතු ආරඹා ඇති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යංශය පවසයි.

බෝට්ටු හිමියන්ගේ මාළු මිල දී ගැනීම ධීවර සංස්ථාව විසින් පසුගිය දා දික්ඕවිට ධීවර වරායෙන් ආරම්භ කළ අතර ඊට සමගාමී ව සියලුම ධීවර වරායන්වලට පැමිණ ඇති බෝට්ටුවලින් මාළු මිල දී ගැනීම ආරම්භ කිරිමට නියමිත ය.

 

නව අදහස දක්වන්න