විදෙස් සංචාරකයින්ට තම මව් රටට යාමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරයි | දිනමිණ


 

විදෙස් සංචාරකයින්ට තම මව් රටට යාමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරයි

රට තුළ මේ වන විට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් 18,093 ක් පමණ සිටින බව ආගමන විගමන බලධාරීන් පවසයි.

ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය මේ වන විට විදේශ අමාත්‍යාංශය හා අදාළ තානාපති කාර්යාල සමඟ සමීපව කටයුතු කරන බව සදහන් වේ.

රට තුළට ගුවන් පැමිණීම් අත්හිටුවනු ලැබුව ද, සියලු පිටත්වීම් සඳහා අවසර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය එක්සත් රාජධානිය, මෙල්බර්න් සහ නරිටා වෙත දිනපතා ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක වේ.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ඕනෑම රටකට ඔවුන්ගේ පුරවැසියන් නෑවත ගෙන්වා ගෑනීමට පහසුකම් සැලසුම් කර ඇති අතර, ඉල්ලීම පරිදි වරලත් ගුවන් ගමන් සඳහා ද ඉඩ ලබා දීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.

දැනට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් සඳහා සත්කාරකත්වය සපයන සංචාරක කර්මාන්තයේ සේවා සපයන්නන්ට, ගුවන් තොටුපල ප්‍රවාහනය සඳහා සංචාරකයින්ට සහාය වන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර දැනට පවතින ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් ගුවන් ටිකට් පත මගීන්ට මෙන්ම වාහනයට සහ රියදුරාට ඇඳිරි නීති කාලයේ අවසර පත්‍රයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

ගුවන්තොටුපළට යාමට ප්‍රවාහන පහසුකම් සොයා ගත නොහැකි සංචාරකයින් ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානය හෝ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය Hotline අංක 1912 අමතන ලෙස දන්වා සිටි.

නව අදහස දක්වන්න