ගත වූ පැය 24 තුළ වැඩිම මරණ ස්පාඤ්ඤයෙන් වාර්තා වෙයි | දිනමිණ


 

ගත වූ පැය 24 තුළ වැඩිම මරණ ස්පාඤ්ඤයෙන් වාර්තා වෙයි

ගත වූ පැය 24 තුලදී ස්පාඤ්ඤයෙන් නව මරණ 821ක් වාර්තා වී ඇත. ඊයේ (29) දිනයේදී වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වූ රට බවට ස්පාඤ්ඤයෙන් වාර්තා වී ඇත.

අද වන විට ස්පාඤ්ඤයෙන් හඳුනාගෙන ඇති මුළු ආසාදිතයන් ගණන අසූදහස ඉක්මවන අතර මරණ 6,803 වාර්තාවී තිබුණි.

බ්‍රිතාන්‍යයෙන් හමුවී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 19,500 ඉක්මවන අතර ඒ අතරින් 1228 දෙනෙක් මියගොස් තිබේ.

ජර්මනියද වෛරසයේ බලපෑමට වැඩියෙන්ම නතුවූ රටවල් අතරට එක්ව සිටින්නේ ආසාදිතයන් හැටදහසකට වැඩි පිරිසක් වාර්තාවී තිබීම හේතුවෙනි.

නව අදහස දක්වන්න